DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

CATATAN KEADAAN ALAT KONTRASEPSI DAN PETUGAS LAPANGAN KB DI KECAMATAN

No
Elemen
Tahun
Grafik
2018
2019
2020
2021
2022
1 Jombang
1.1 PUS 0 0 0 0 0
1.2 MOW 0 0 0 0 0
1.3 MOP 0 0 0 0 0
1.4 IUD 0 0 0 0 0
1.5 IMPLANT 0 0 0 0 0
1.6 SUNTIK 0 0 0 0 0
1.7 PIL 0 0 0 0 0
1.8 KONDOM 0 0 0 0 0
1.9 PLKB 0 0 0 0 0